Skuteczna produkcja dzięki nowoczesnym systemom

Firmy szukają sposobów na poprawę efektywności swojej produkcji, uproszczenie i przyspieszenie pracy, jednocześnie uzyskując optymalne dane do dalszego rozwoju. Jakie jest rozwiązanie pozwala rozwiązać te problemy?

Rewolucja w biznesie

Usuwanie różnic w zdolnościach logistycznych i efektywności stanowi ogromną szansę dla krajowego przemysłu, która może znacząco poprawić sytuację polskich przedsiębiorstw. Firmy powinny więc inwestować w kilka istotnych obszarów.

Poprawa procesów operacyjnych

Obecnie firmy polegają na niskich kosztach siły roboczej: wobec zmian demograficznych i malejącej liczby ludności w wieku produkcyjnym nie zapewni to konkurencyjności w długiej perspektywie. Dlatego warto podążać za przykładem światowych liderów i modernizować procesy związane z zarządzaniem produkcją, łańcuchem dostaw i rozwojem produktów. Cyfryzacja i automatyzacja produkcji w połączeniu z ciągłym doskonaleniem procedur operacyjnych otwierają drogę do konkurowania z największymi światowymi graczami.

Rozwój eksportu i budowa marki

Ekspansja na rynki międzynarodowe jest niezbędna dla firm, których przychody nie są proporcjonalne do wielkości krajowej gospodarki. Ta szansa wynika z promowania się jako producenta najwyższej jakości oraz zmiany strategii z opartej na niskich kosztach na konkurencję poprzez markę i technologię.

Inwestycje w badania i rozwój

Aby wspiąć się na szczyt łańcucha wartości i stać się nowoczesnym przemysłowcem, pewne wydatki muszą być alokowane na innowacje: w przypadku ograniczonych zasobów finansowania firmy mogą nabywać i rozwijać istniejące technologie lub zawierać strategiczne sojusze z firmami o globalnym zasięgu.

Poprawa produktywności za pomocą procesów cyfrowych zapewni konkurencyjność

Tylko ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych, inwestycje w rozwój i planowanie produkcji poprzez cyfryzację może zapewnić konkurencyjność. Poleganie na niskich kosztach siły roboczej jest krótkowzroczną strategią w obliczu starzenia się nie tylko polskiego, ale także europejskiego społeczeństwa. Rozwiązania, które poprawiają przemysł naszych zachodnich sąsiadów, są w kraju dostępne zarówno pod względem technologii, jak i możliwości ich realizacji. Wynikiem jest szybsza, tańsza i przede wszystkim rzeczywiście skuteczna produkcja.

Pierwszym krokiem na drodze do inteligentnej fabryki jest dokładna analiza stopnia cyfryzacji firmy i zidentyfikowanie luk, których wypełnienie przyniesie najwięcej korzyści – uwzględniając specyficzną naturę działalności i możliwości finansowe. Stworzenie długoterminowego planu inwestycyjnego, który zakłada stopniową realizację projektów pilotażowych w poszczególnych latach, pozwoli podążać wyznaczoną ścieżką.

Artykuł gościnny.

Damian Kwaczyński
Damian Kwaczyński
Inżynier mechaniki, przyszły ojciec Julki.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły