Jak odzyskać swoje pieniądze od dłużników?

Nieuczciwy kontrahent to obawa wielu przedsiębiorców. Strach przed utratą pieniędzy
w wyniku braku zaufania do partnera biznesowego jest częstym zjawiskiem i ni w tym
dziwnego, bowiem do problemów z odzyskaniem należnych nam pieniędzy dochodzi
bardzo często. Jak radzić sobie z nieodpowiedzialnym dłużnikiem i odzyskać należne
środki finansowe? Przedstawiamy możliwe opcje.

Długi to poważny i nieprzyjemny problem, z którym boryka się współczesne społeczeństwo.
Wiąże się to często z koniecznością odzyskiwania pieniędzy od dłużników. Niestety, często
jest to trudne zadanie, zwłaszcza jeśli dłużnik nie jest zainteresowany dobrowolnym zwrotem pieniędzy i czuje się w tym bezkarny. Wtedy trzeba sięgnąć po bardziej zdecydowane metody, a możliwych rozwiązań jest kilka.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Pierwszym krokiem jest skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Dokument ten
powinien zawierać informacje na temat wysokości długu, terminu jego spłaty oraz
ewentualnych konsekwencji jego niespłacenia. Na końcu musi znaleźć się czytelny podpis
wierzyciela. Dokument taki można przygotować samodzielnie, wykorzystać wzór dostępny w Internecie lub zwrócić się o pomoc prawnika. Co ważne, wezwanie należy wysłać listem
poleconym wraz z potwierdzeniem odbioru tak, byśmy mieli pewność, iż korespondencja
dotarła do odbiorcy.

Profesjonalne wsparcie windykacyjne

Kolejną opcją jest skontaktowanie się z firmą windykacyjną. Takie firmy specjalizują się w
odzyskiwaniu należności i zazwyczaj mają doświadczonych pracowników, którzy potrafią
skutecznie odzyskać pieniądze. Firmy windykacyjne dążą do polubownego załatwienia
sprawy, a gdy nadal nie przynosi to zamierzonych efektów, wówczas pomagają Klientowi
przebrnąć przez drogę sądową.

Odzyskiwanie pieniędzy na drodze sądowej

Jeśli powyższe sposoby nie przyniosą pożądanego efektu, można wejść na drogę sądową,
składając do właściwego organu pozew o zapłatę należności. Dokument taki powinien
zawierać danego osoby poszkodowanej w sprawie, dane wierzyciela, opis sprawy, a także
informacje o tym, czy dotychczas podejmowane były próby polubownego rozwiązania
sprawy. By zawrzeć wszystkie niezbędne informacje i nie popełnić żadnych błędów, warto
skorzystać z pomocy radcy prawnego, który przygotuje właściwy wniosek i zadba o
wszystkie szczegóły. Gdy nie chcemy lub nie mamy czasu samodzielnie zająć się ściąganiem należnych nam zaległości, możemy zlecić całość zewnętrznej firmie. Osoba zadłużona, która przez okres 2 tygodni nie zastosuje się do wytycznych zawartych w piśmie sądowym, musi liczyć się z wszczęciem egzekucji komorniczej – komornik będzie podejmował czynności zmierzające do odzyskania należności, zajmując środki z majątku osoby zadłużonej.
Trzeba liczyć się z tym, że proces sądowy może trochę potrwać, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość. Natomiast skorzystanie z pomocy radcy prawnego zwykle przyśpiesza ten czas, gdyż specjalista wie, jakie dokumenty złożyć i działa w sposób sprawny, przez co całość nie ulega przedłużeniu.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami?

Ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta jest wpisane w każdą transakcję, natomiast
istnieje kilka sposobów, które pomogą przed tym uchronić. Poręczenie, gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw, hipoteka – poszczególne z nich mają sens w przypadku konkretnych sytuacji, dlatego jeśli transakcja opiewa na duże kwoty, warto pomyśleć wcześniej i poprosić o pomoc radcę prawnego. Wskaże on najlepsze metody zabezpieczenia, by nie trzeba było martwić się później. Ponadto w każdej sytuacji należy zawierać umowę pisemną, a gdy to nie jest możliwe, wówczas umowę ustną przy świadkach.

Podsumowując, odzyskanie swoich pieniędzy od dłużników nie jest łatwym zadaniem.
Jeśli już trafimy na nieuczciwą osobę, warto sod razu skorzystać z pomocy prawnej –
często już same wezwanie do zapłaty z pieczątką radcy prawnego skutecznie zmusza
dłużnika do uregulowania należności. Ponadto zawsze warto maksymalnie zabezpieczać
się przed takimi przykrymi ewentualnościami i mieć ograniczone zaufanie biznesowe do
swoich partnerów.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią – https://www.tokarczykipartnerzy.pl/

Artykuł sponsorowany

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły