Ubezpieczenie samochodu a jego wartość rynkowa. Kiedy przeprowadzana jest wycena samochodu do ubezpieczenia?

Przy wyliczaniu ceny ubezpieczania samochodu brane są pod uwagę różne czynniki dotyczące zarówno przedmiotu ubezpieczenia, jak i osoby, na którą zawierana jest umowa z towarzystwem. Jakie znaczenie ma wartość pojazdu?

Wartość samochodu a ubezpieczenie OC

Składka na OC jest kosztem, jaki musi ponieść każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji. Takie ubezpieczenie jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jednakże pomimo faktu, że każde OC pojazdu ma taki sam zakres i będzie chroniło kierującego ubezpieczonym pojazdem przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych, to jednocześnie nie musi kosztować tyle samo.

Na cenę OC wpływ mają czynniki dotyczące:

  • ubezpieczanego pojazdu,
  • właściciela samochodu, w tym przede wszystkim jego historia ubezpieczenia.

Obliczenie składki OC w kalkulatorze wymaga m.in. wskazania marki i modelu pojazdu czy rocznika i wersji wyposażenia. Ubezpieczyciel może na tej podstawie określić wartość pojazdu, korzystając ze swoich baz. Czy wartość auta ma znaczenie dla wyliczenia składki na OC samochodu? Właściwie tak, ponieważ nowe, niezniszczone, pozostające w dobrym stanie technicznym auto stanowi potencjalnie mniejsze zagrożenie na drodze, niż stare, którego cena będzie najczęściej mniejsza. Z drugiej strony wysoka wartość sportowego, luksusowego auta, rozwijającego wysoką prędkość, może spowodować, że również składka na polisę OC wzrośnie – szybki samochód potencjalnie może powodować większe ryzyko na drodze.

Jednak wartość pojazdu ma największe znaczenie nie dla wyliczania składki na OC samochodu, ale w przypadku szacowania kosztu AC.

Wartość auta istotna dla ubezpieczenia AC

AC, czyli autocasco, jest ubezpieczeniem komunikacyjnym wykupywanym dobrowolnie przez właściciela pojazdu. Chroni ono przed skutkami m.in. zniszczenia auta w wypadku spowodowanym przez kierującego czy też przez nieznane osoby trzecie lub w wyniku działania sił natury.

W przypadku wyliczania składki na AC wpływ na nią ma wiele czynników, w tym wartość rynkowa samochodu, ponieważ na tej podstawie ustalana jest suma ubezpieczenia AC, a wraz z nią wysokość składki.

Rzeczoznawca wyceni, jaką szkodę finansową poniósł ubezpieczony i takie świadczenie wypłaci z tytułu szkody, kradzieży auta czy jego zniszczenia. Wysokość odszkodowania będzie adekwatna do poniesionej straty.

Jak wyliczyć wartość samochodu do ubezpieczenia?

Wartość rynkową samochodu nowego i używanego liczy się nieco inaczej. O ile przy nowym aucie wystarczy wziąć pod uwagę cenę katalogową danego modelu, o tyle przy starszych pojazdach trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • rynkowa wartość – można ją wyliczyć na podstawie ogłoszeń sprzedaży w internecie,
  • model i marka pojazdu,
  • okres eksploatacji,
  • rok produkcji,
  • wyposażenie,
  • bieżący przebieg pojazdu,
  • stan techniczny.

Do ustalenia optymalnej, adekwatnej dla danego samochodu sumy ubezpieczenia AC konieczne jest określenie wartości rynkowej. Można to zrobić np. na podstawie baz danych takich jak Info-Ekspert czy Audatex i Eurotax. Wycena auta w takim przypadku dokonywana jest na podstawie wartości średnich ofertowych za daną markę i model pojazdu.

Zmienna czy stała suma ubezpieczenia AC

Ustalona przy ubezpieczaniu w ramach autocasco suma ubezpieczenia, odpowiadająca realnej wartości pojazdu, może ulegać zmianom w czasie, ale nie zawsze tak się dzieje. W standardowych polisach AC ubezpieczyciel może uwzględniać spadek wartości pojazdu. Jeśli jednak właściciel zdecyduje się na zakup polisy ze stałą sumą ubezpieczenia, tak się nie stanie. Dzięki temu przy wypłacie odszkodowania brana będzie pod uwagę wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco.

Materiał sponsorowany.

Damian Kwaczyński
Damian Kwaczyński
Inżynier mechaniki, przyszły ojciec Julki.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły