Czy można ubezpieczyć się w KRUS wstecz?

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to instytucja państwowa, która zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi rolników. Osoby zatrudnione podlegają ubezpieczeniu w ZUS, natomiast dla rolników stworzony został KRUS. Więcej na temat ubezpieczeń przeczytasz także tutaj: https://najtaniejuagenta.pl/poradnik-oc-ac/ 

Teraz jednak sprawdź z nami, czy można ubezpieczyć się w KRUS wstecz i w jaki sposób to zrobić. 

Ubezpieczenie wstecz w KRUS – czy można?

Kwestię tego, czy można ubezpieczyć się w KRUS wstecz reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Rolnicy mają prawo do ubezpieczenia się w KRUS wstecz, muszą jednak zgłosić się do kasy z wnioskiem o obliczenie składek wraz z odsetkami. 

Ubezpieczenie w KRUS jest:

  • obowiązkowe dla rolnika, który ma powyżej 1 ha ziemi,
  • na wniosek rolnika, jeśli ma mniej niż 1 ha. 

Ubezpieczenie społeczne w KRUS obejmuje:

  • rolnika,
  • współmałżonka i dzieci,
  • domowników pracujących w gospodarstwie, 
  • pomocników rolnika, których zatrudnia w gospodarstwie.

Te osoby również można ubezpieczyć w KRUS wstecz. 

Każdy rolnik podlegający ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy (ponieważ posiada więcej niż 1 ha ziemi), składając wniosek o ubezpieczenie, musi pamiętać, że naliczone mu zostaną składki wstecz wraz z odsetkami za okresy minione. Wszystko dlatego, że wraz z wnioskiem składa się szereg dokumentów, w tym akt notarialny. To z niego urzędnicy będą wiedzieć, od kiedy rolnik musiał być ubezpieczony i na tej podstawie wyliczą zaległe składki. 

Dlatego też unikanie obowiązku ubezpieczenia nie jest wskazane. Ponadto każdemu rolnikowi, których uchyla się od obowiązku ubezpieczenia w KRUS, decyzja o podleganiu ubezpieczeniu będzie wydawana z urzędu. Tym samym kasa będzie miała prawo wystąpić na drogę sądową o zapłatę zaległych składek. 

Młotek sądowy

Ile wynosi składka w KRUS w 2023 roku?

Minimalna składka KRUS w I kwartale 2023 roku wynosi 168 zł miesięcznie i składa się na nią:

  • 108 zł na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
  • 60 zł na na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie.

Rolnicy opłacają swoje składki w KRUS raz na kwartał, więc obecnie płacą minimum 504 zł. Ci rolnicy, którzy mają mniej niż 6 ha ziemi nie muszą płacić składki zdrowotnej (obecnie 60 zł) – pokrywana jest ona z budżetu państwa. Obecnie jednak wśród parlamentarzystów toczą się dyskusje na temat tego, czy zasadne jest pokrywanie składki zdrowotnej z budżetu w takim wymiarze. Być może więc przepisy zostaną zmieniona, a składka zdrowotna będzie obowiązkowa także dla rolników, którzy mają mniej ziemi.

Kiedy rolnikowi przysługuje emerytura z KRUS?

Tak, jak osoby ubezpieczone w ZUS, rolnik ubezpieczony w KRUS może otrzymać emeryturę. Musi jednak spełnić następujące warunki: 

  • składka musi być opłacana przez minimum 25 lat,
  • rolnik musi osiągnąć wiek emerytalny: 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny. 

Bardzo często pytanie o to, czy można ubezpieczyć się w KRUS wstecz zadają osoby, którym brakuje kilku lat składkowych do emerytury. Wtedy możliwe jest opłacenie składek wstecz wraz z odsetkami i nabycie prawa do emerytury. Każda sprawa rozpatrywana jest przez rolniczą kasę na wniosek. Rolnik lub osoba ubezpieczona wraz z nim musi umówić się w jednym z terenowych oddziałów KRUS i przedstawić dokumenty uprawniające do ubezpieczenia. 

Artykuł sponsorowany

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły