Formuła spowiedzi dla dorosłego – co się mówi u spowiedzi?

Spowiedź jest bardzo ważna dla katolików, ponieważ pozwala na zwrócenie się ku Bogu i poczucie pełnej wolności od ciążących grzechów. W tym artykule odpowiemy na pytania jaka jest formuła spowiedzi dla dorosłego, jak wygląda tradycyjna formuła spowiedzi i co się mówi u spowiedzi. Zapraszamy!

Zobacz: Jakie grzechy do spowiedzi? Przykładowe grzechy lekkie i ciężkie

Formuła spowiedzi dla dorosłego

Zanim przystąpimy do spowiedzi i formuła spowiedzi dla dorosłego będzie nam potrzebna, najpierw musimy jeszcze mieć świadomość kilku faktów. Kościół wskazuje na 5 warunków dobrej spowiedzi. Są to:

1. Rachunek sumienia

Rachunek sumienia to ocena moralna swojego postępowania, myśli i słów, polega na podsumowaniu grzechów. Rachunek sumienia może być przeprowadzany codziennie, zwłaszcza przed snem, kiedy człowiek może skoncentrować się na minionym dniu i dokładnie przeanalizować swoje postępowanie. Codzienny rachunek sumienia powinien być szczery i krótki (2-5 minut). Po zakończeniu rachunku sumienia, ważne jest, aby wykazać żal za popełnione grzechy i podjąć postanowienie, aby unikać ich w przyszłości.

2. Żal za grzechy

Żal za grzechy to odczucie skruchy i smutku, jakie odczuwa penitent (osoba, która podchodzi do spowiedzi). Osoba, która doświadcza żalu za swoje grzechy, zrozumiała, że jej postępowanie jest sprzeczne z wartościami, do których dąży, oraz że skrzywdziła Boga, bliźniego lub siebie samego. Bez szczerego żalu za grzechy spowiedź nie będzie ważna. Jeśli ktoś nie żałuje popełnionych grzechów, nie może otrzymać odpuszczenia win.

3. Mocne postanowienie poprawy

Penitent musi postanowić, że dokona zmiany swojego zachowania i będzie starał się unikać grzechów. Jeśli po odejściu od konfesjonału nie postanawiamy poprawy – spowiedź jest nieważna.

4. Szczera spowiedź

Wierny musi wyznać wszystkie swoje grzechy, nie kryjąc niczego przed kapłanem.

Szczera spowiedź to klucz do rozgrzeszenia

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Kiedy kapłan nałoży na penitenta pokutę, bardzo ważne jest, aby ją wykonać. Należy zrobić to jak najszybciej, aby nie zapomnieć o obietnicy, ponieważ wypełnienie pokuty jest warunkiem koniecznym do skutecznej spowiedzi.

Tradycyjna formuła spowiedzi

Formuła spowiedzi dla dorosłego nieco różni się od tej dla dziecka, jednak schemat jest podobny. Tradycyjna formuła spowiedzi wygląda następująco:

Penitent klęka przy konfesjonale.

PENITENT: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

PENITENT (wykonując Znak Krzyża): W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

KAPŁAN (wykonując znak krzyża, zachęca do ufności w Boże miłosierdzie, mówiąc na przykład): Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

PENITENT:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem (podaje kiedy).

Zadaną pokutę wypełniłem.

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami (wymienia grzechy, w przypadku grzechów ciężkich podaje liczbę i okoliczności).

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

KAPŁAN (zachęca penitenta do okazania żalu).

WIERNY: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

KAPŁAN (udzielając rozgrzeszenia wypowiada słowa): Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

PENITENT: Amen.

KAPŁAN (po udzieleniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty): Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

PENITENT: A jego miłosierdzie trwa na wieki.

KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

PENITENT: Bóg zapłać.

Kapłan puka w konfesjonał. Całowanie stuły po zakończonej spowiedzi nie jest konieczne.

Co się mówi u spowiedzi?

Wiemy już jaka jest tradycyjna formuła spowiedzi, więc podsumowując: co się mówi u spowiedzi? U spowiedzi przede wszystkim wyznajemy swoje grzechy. Grzechy możemy popełnić myślą, mową, uczynkiem lub zaniedbaniem. Dzielimy je na lekkie (powszednie) i ciężkie (śmiertelne). Jak je rozróżnić? Grzech ciężki popełniamy, gdy w poważnej sprawie (zwłaszcza takiej, której dotyczą przykazania) świadomie i dobrowolnie wybieramy coś, co jest przeciwne miłości Boga i bliźniego, jednak konkretna lista takich grzechów nie istnieje. Najważniejsze by to, co się mówi u spowiedzi było szczere, żebyśmy żałowali popełnionych grzechów i nie popełniali ich w przyszłości.

Zobacz: Gdzie kupić bierzmowanie – czy można to zrobić?

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły