Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001?

Wdrożenie i certyfikacja ISO 9001 w Twojej firmie przyniesie szereg korzyści – zoptymalizuje procesy w niej zachodzące, przyśpieszy rozwój firmy, zwiększy jej rentowność, jednocześnie wpływając na zadowolenie klientów poprzez dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości. By móc jednak maksymalnie czerpać z przywilejów, jakie daje posiadanie certyfikatu, konieczne jest przebycie pewnej drogi – od podjęcia decyzji o skorzystania z tego rozwiązania, poprzez zaplanowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością, po uzyskanie certyfikatu. W całej tej drodze jest jeszcze jeden istotny element – audyt wewnętrzny.  Czym jest i jak go przeprowadzić – o tym w niniejszym artykule.

Czym jest audyt wewnętrzny ISO 9001?

Na wstępie wyjaśnijmy, czym tak naprawdę jest audyt wewnętrzny , prowadzony w ramach ISO 9001. Mówiąc ogólnie, jest to rutynowa inspekcja w firmie,podczas której wyznaczony audytor ocenia procesy i system zarządzania jakością w danej firmie, biorąc pod uwagę kryteria określone w najnowszej normie ISO 9001:2015. Jest on przeprowadzany za pomocą listy kontrolnej i odpowiednio dokumentowany. Osoba przeprowadzająca audyt wewnętrzny informuje poszczególnych pracowników oraz zarząd o wszystkich działaniach na kolejnych obszarach, które wymagają poprawy w celu spełnienia standardu.

„Audyty wewnętrzne pomagają przygotować się do audytu zewnętrznego, który jest konieczny i decyduje o tym, czy Twoja firma otrzyma certyfikat ISO 9001. Jeśli chodzi o jego częstotliwość, to nie jest ona określona przepisami, natomiast zaleca się planować go tak często, jak uzna się to za konieczne w celu usprawnienia procesów. Może to być raz w roku, co kwartał a nawet raz w miesiącu – także wówczas, gdy otrzymamy już certyfikat”. – mówi nam Pan Piotr z https://adozet.com/ 

Audyt wewnętrzny krok po kroku 

Audyt wewnętrzny to pewien proces i istnieje kilka kroków, które należy wykonać, by móc jak najwięcej z niego skorzystać i zapewnić najwyższy wskaźnik sukcesu swojej firmie. Jeśli całość przeprowadzona zostanie rzetelnie, wówczas możemy liczyć na satysfakcjonujące wyniki na końcu drogi wdrożeniowej i certyfikującej nasz system zarządzania jakością.

Zaplanowanie audytu wewnętrznego

Należy zwrócić uwagę na termin, w którym chcemy przeprowadzić audyt. Powinien on odbyć się wówczas, gdy poszczególne etapy wdrażania systemu zarządzania w firmie zostaną zakończone, co potwierdzą osoby odpowiedzialne za kolejne zadania. Ponadto należy poinformować o tym cały zespół tak, by był on przygotowany i był w stanie udzielić audytorowi wszelkich informacji na zadawane pytania. Warto odpowiednio przeszkolić załogę w tym temacie, korzystając z wiedzy i doświadczenia profesjonalnej firmy zewnętrznej, świadczącej usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie systemów ISO. Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i kierownictwo będą odpowiednio przygotowani do audytu oraz zyskają pogląd na to, czego mogą się spodziewać zarówno podczas audytu wewnętrznego, jak i audytu zewnętrznego, przeprowadzanego w późniejszym czasie.

Wybór audytora

W tym zakresie mamy kilka możliwości – możemy skorzystać z usług audytora zewnętrznego, zlecając mu przeprowadzenie audytu wewnętrznego w naszej firmie bądź też odpowiednio przeszkolić własnego pracownika, który cyklicznie będzie wykonywał audyty, także po etapie certyfikacji (szkolenie Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001). Audytorem może być jedna lub kilka osób, w zależności od charakterystyki danej firmy – in większa, tym osób takich powinno być więcej.

Przeprowadzenie audytu

Po szczegółowym zaplanowaniu kolejnym krokiem jest faktyczne przeprowadzenie audytu. W jego trakcie wykonuje się wiele rzeczy, takich jak chociażby przegląd wszystkich procesów, dokumentacji, analiza wyników poszczególnych działań, wykrywanie wad w systemie, rozmowy z  pracownikami i wiele innych – zakres ten będzie różnił się w zależności od profilu działalności czy parametrów konkretnej firmy.

Przygotowanie i przedstawienie raportu

W trakcie audytu osoby go przeprowadzające wszystko dokładnie notują, by na końcu móc utworzyć dokładny raport z jego przebiegu. Spotykają się z kierownictwem lub pracownikami, by omówić wyniki, przestawiając błędy, które należy poprawić, jak również wskazania, co i w których obszarach można zrobić lepiej, by efektywność firmy znacznie wzrosła.

Widzimy więc, że audyt wewnętrzny to niezwykle istotny element całego procesu wdrażania ISO 9001. Dzięki niemu będziesz wiedział, które obszary wymagają poświęcenia większej ilości czasu i poprawek tak, by móc już bez żadnych problemów otrzymać certyfikat po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

Artykuł sponsorowany

Damian Kwaczyński
Damian Kwaczyński
Inżynier mechaniki, przyszły ojciec Julki.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły