Czy po wystawieniu ocen liczy się frekwencja? Czy po radzie pedagogicznej liczy się frekwencja?

Wielu uczniów oraz ich rodziców zastanawia się, czy po wystawieniu ocen liczy się frekwencja, czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły, a także czy po radzie pedagogicznej liczy się frekwencja. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i wyjaśnić, dlaczego frekwencja jest ważnym aspektem edukacji. Zapraszamy!

Zobacz: 30 lutego wracamy do szkoły – o co chodzi z tym żartem?

Czy po wystawieniu ocen liczy się frekwencja?

Kiedy oceny są już wystawione, w głowie ucznia rodzi się mnóstwo pomysłów jak wykorzysta wolny czas, traci motywację i marzy o tym, żeby nie musieć już chodzić do szkoły. Zajmijmy się więc tematem czy po wystawieniu ocen liczy się frekwencja.

Mimo że oceny zostały już wystawione, uczniowie są wciąż zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się po tym fakcie. Nauczyciele mają prawo do prowadzenia lekcji, wprowadzania nowych zagadnień lub dokonywania podsumowań. Frekwencja jest nadal sprawdzana i odnotowywana w dzienniku lekcyjnym. Po wystawieniu ocen nauczyciel ma jeszcze możliwość zmiany swojej decyzji odnośnie do oceny, bez względu na to, czy chce ją podwyższyć, czy obniżyć.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Jeśli więc frekwencja ucznia wynosi poniżej 50%, uczeń może być nieklasyfikowany, ale nie musi, bowiem nauczyciel może uznać, iż ma podstawę do wystawienia oceny, ponieważ uczeń uzyskał wystarczającą liczbę ocen pozytywnych z danego przedmiotu.

Źródło: pixabay.com

Jednak pamiętajmy, że frekwencja w szkole to jeden z najważniejszych czynników wpływających na oceny. To, jak często uczniowie uczęszczają na lekcje, ma bezpośredni wpływ na ich postęp w nauce. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nauczyciele prowadzący zajęcia mają ograniczony czas, aby przekazać wiedzę. Każda lekcja jest ważna, a każdy dzień absencji może skutkować przegapionym materiałem. Dlatego uczniowie, którzy mają niską frekwencję, zazwyczaj gorzej sobie radzą z zadaniami domowymi i sprawdzianami.

Czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły?

To jak to jest, czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły? Wielu uczniów myśli, że nie. Jednak to błędne podejście. Szkoła to nie tylko miejsce, w którym uczniowie zdobywają wiedzę, lecz także miejsce, w którym uczą się samodyscypliny, zdobywają nowe umiejętności i przygotowują się do nowych wyzwań. Po wystawieniu ocen uczniowie dalej powinni uczęszczać na zajęcia, pomimo, iż poziom motywacji już spada, co jest zrozumiałe, bo w końcu ciężko pracowali cały rok. Jednak nadal ważną kwestią jest zachęcanie ich do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Skoro już niewiele dni zostało do końca roku szkolnego, a ostatnie lekcje są zazwyczaj prowadzone w sposób luźniejszy, warto się jeszcze trochę wysilić na sam koniec. Nie należy zapominać, że oceny to tylko jeden z wielu wskaźników postępów w nauce, a regularne uczęszczanie na zajęcia może pomóc w osiąganiu sukcesów w dłuższej perspektywie.

Zobacz: Jakie przedmioty są w 8 klasie na świadectwie?

Czy po radzie pedagogicznej liczy się frekwencja?

Wiemy już czy po wystawieniu ocen liczy się frekwencja oraz czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły. Teraz przyjrzyjmy się kwestii czy po radzie pedagogicznej liczy się frekwencja.

Przed zwołaniem zebrania rady pedagogicznej wszystkie oceny, zarówno z przedmiotów, jak i z zachowania, powinny być już wystawione, a także wszystkie kwestie związane z uczniami, w tym ich frekwencją, powinny zostać rozwiązane. Nauczyciel może zmienić wystawioną ocenę uczniowi do momentu zatwierdzenia wszystkich ustaleń na ostatnim zebraniu rady pedagogicznej. Po tym wydarzeniu oceny zazwyczaj już nie ulegają zmianie. Zatem jeżeli zebranie rady pedagogicznej się odbyło to teoretycznie frekwencja się już nie liczy, ale obowiązek uczęszczania na zajęcia nadal pozostaje.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły