Jakie przedmioty są w 8 klasie na świadectwie?

Ostatnia klasa szkoły podstawowej, czyli wielkie podsumowanie dotychczasowej pracy włożonej w naukę oraz pierwszy poważny wybór dalszej edukacyjnej drogi. Niezależnie od tego, czy planujesz iść do technikum, czy do liceum, liczyć się będzie to, co znajdzie się na końcowym świadectwie oraz wyniki końcowych egzaminów. Jakie przedmioty są w 8 klasie? Jakie przedmioty liczą się do końcowej średniej?  

Zobacz: Czy religia wlicza się do średniej i czerwonego paska?

Ile ma się przedmiotów w 8 klasie?

Ósma klasa to dla wielu uczniów bardzo ważny rok. Zwieńczenie pierwszego etapu edukacji, często pożegnanie z kolegami i koleżankami z pierwszej szkoły oraz decyzja, jak chce się dalej pokierować swoim rozwojem. Z tego powodu uczniowie dużo bardziej przykładają się do swoich końcoworocznych ocen. Jakie przedmioty są w 8 klasie? Czy to, jakie przedmioty są na świadectwie w 8 klasie pokrywa się z planem zajęć przewidzianym na ostatni rok szkoły podstawowej?

Większość lekcji, jakie się ma w ostatniej klasie podstawówki są już dobrze znane z poprzednich klas, choć można zauważyć kilka nowośc. Przedmioty w 8 klasie to:

 • język polski (5 godzin w tygodniu),
 • matematyka (4 godziny w tygodniu),
 • pierwszy język obcy (3 godziny w tygodniu),
 • drugi język obcy (2 godziny w tygodniu),
 • historia (2 godziny w tygodniu),
 • geografia (2 godziny w tygodniu),
 • biologia (2 godziny w tygodniu),
 • chemia (2 godziny w tygodniu),
 • fizyka (2 godziny w tygodniu),
 • informatyka (1 godzina w tygodniu),
 • wychowanie fizyczne (4 godziny w tygodniu),
 • zajęcia z wychowawcą (1 godzina w tygodniu),
 • wiedza o społeczeństwie (2 godziny w tygodniu),
 • edukacja dla bezpieczeństwa (1 godzina w tygodniu).

W planie zajęć ósmoklasistów jest również doradztwo zawodowe, na które dana placówka musi przeznaczyć minimum 10 godzin w ciągu trwania roku szkolnego. Ten przedmiot jednak nie podlega ocenom. Z powyższej listy wynika, że ostatniej klasie szkoły podstawowej ma się 14 przedmiotów, a razem z doradztwem zawodowym 15.

Jakich przedmiotów nie będzie w 8 klasie?

W ostatniej klasie szkoły podstawowej niestety zabraknie lekcji, które bardzo często są lubiane przez uczniów. Jakie to są przedmioty? Klasa 8 nie przewiduje w swoim planie zajęć z plastyki (zajęć artystycznych) oraz z muzyki. W programie nauczania na wskazane przedmioty była przewidziana jedna godzina lekcyjna tygodniowo. 

Źródło: pixabay.com

Czy w 8 klasie dochodzi jakiś przedmiot?

Wśród wymienionych lekcji, które są obowiązkowe na ostatnim roku nauki w klasie podstawowej można doszukać się dwóch, wcześniej nie pojawiających się w planie. Jakie przedmioty w 8 klasie są nowością? Jest to edukacja dla bezpieczeństwa (dawniej “przysposobienie obronne”), na której uczniowie dowiedzą się jak udzielać pierwszej pomocy oraz co robić w sytuacjach niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia.

Drugim nowym przedmiotem jest WOS czyli wiedza o społeczeństwie. Na tych lekcjach ósmoklasiści będą zgłębiać rozmaite zagadnienia polityczne, ekonomiczne oraz społeczne, ważne dla rozumienia funkcjonowania współczesnego świata i państwa. Powyższe dwa przedmioty w klasie 8 będą po raz pierwszy.

Zobacz: Potężna modlitwa do Św. Rity – pomaga gdy, gdy wszystko zawodzi

Ile przedmiotów na świadectwie 8 klasy?

Pod kątem podsumowania ocen, 8 klasa odbiega od poprzednich lat. Uczeń nie tylko jest rozliczany z osiągnięć w danym roku szkolnym, ale z całego okresu swojej edukacji w szkole podstawowej (od 4 klasy). Wynika z tego, że to, jakie przedmioty są na świadectwie w 8 klasie, to również te lekcje, które były realizowane w poprzednich latach. Do tego należy jeszcze wliczyć zajęcia dodatkowe oraz wszelkie inne punktowane osiągnięcia. Oto, jakie przedmioty są na świadectwie w 8 klasie:

 • język polski,
 • matematyka,
 • pierwszy język obcy,
 • drugi język obcy,
 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • plastyka,
 • technika,
 • muzyka,
 • przyroda.

W sumie daje nam to aż 17 przedmiotów.

Jakie zeszyty do 8 klasy?

Wiedząc już, jakie przedmioty są w 8 klasie, możemy przejść do kompletowania odpowiedniej wyprawki. Poza listą książek, przyborów do pisania i często nowego, większego stroju na WF, należy kupić odpowiednie zeszyty. To, jakie zeszyty będą potrzebne na poszczególne przedmioty w 8 klasie, wynika z charakterystyki danej lekcji oraz wymogów nauczyciela.

Standardowo zeszyt w kratkę będzie potrzebny na: matematykę, chemię, fizykę, biologię, geografię, historię, WOS, informatykę, EDB. Z kolei zeszyty w szerokie linie są potrzebne jedynie na lekcje języka polskiego oraz języków obcych. Należy oczywiście wziąć pod uwagę, że zeszyt może się również przydać na zajęcia z doradztwa zawodowego lub też religii, etyki, czy na inne dodatkowe zajęcia, na które nasze dziecko uczęszcza. Warto też mieć w zapasie kilka zeszytów w kratkę i w linię – te z matematyki i języka polskiego z reguły szybko się kończą. Daje nam to 9-12 zeszytów w kratkę i 3-4 w linie. Najlepiej wybrać zeszyty 60-kartkowe formatu A5 z miękką oprawą. Takie są najwygodniejsze i najbardziej opłacalne. W razie wątpliwości, jakie zeszyty są potrzebne na dany przedmiot, warto skonsultować się z nauczycielem prowadzącym.

Źródło: gustpol.com.pl

Mając wszystkie książki, zeszyty i zapał, nie pozostaje nic innego, jak usiąść do nauki i pożegnać podstawówkę ze wzorowym świadectwem.

Zobacz: Ile osób gra w piłkę ręczną w Polsce i na świecie?

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły