Czy owady to zwierzęta?

Owady to zwierzęta czy nie? Oto jest pytanie! Jeśli z jakiegoś powodu spędza ci to sen z powiek, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak jest naprawdę. Zapraszamy do krótkiej lektury o owadach i innych zwierzętach. 

Zobacz: Czy ryba to zwierzę? – jakie są fakty?

Czym są zwierzęta? 

Zanim konkretnie odpowiemy na to pytanie, spróbujmy sklasyfikować wszystkie organizmy. Cofnijmy się do lekcji biologii z czasów szkolnych. Czy pamiętasz podstawową taksonomię zwierząt? Organizmy podzielono na tzw. królestwa, z czego wyróżniamy: bakterie, protisty, grzyby, rośliny zielone oraz zwierzęta. Poza tą klasyfikacją znalazły się jeszcze wirusy, niezaliczane do żadnej z wymienionych grup (nie są organizmami).

Klasyfikacja organizmów
Królestwo zwierząt

Królestwo zwierząt to najbardziej zróżnicowana gatunkowo grupa organizmów. Sztucznie podzielona na bezkręgowce i kręgowce. Królestwo obejmuje wielokomórkowe organizmy cudzożywne o charakterystycznych komórkach bez ściany komórkowej. Istoty żywe należące do tej grupy z reguły zdolne są do aktywnego przemieszczania się. Co jeszcze je wyróżnia na tle pozostałych? 

  • Przystosowanie do gromadzenia glikogenu,
  • obecność układu mięśniowego i nerwowego. 

Do bezkręgowców zaliczamy: płazińce (wypławki, tasiemce), pierścienice (dżdżownica), parzydełkowce (stułbia, koralowce), gąbki, szkarłupnie, mięczaki (ślimaki, małże, głowonogi) i stawonogi (skorupiaki, pajęczaki, stonogi). Do kręgowców natomiast: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.

Czym są owady? 

Gdzie w tym całym podziale znajdują się owady? Skoro nie zostały wyróżnione powyżej, to czy owady to zwierzęta? Jeśli tego typu pytania teraz przychodzą ci na myśl – szybko rozjaśniamy sytuację! Celowo nie wymieniliśmy owadów powyżej, tak by dać ci chwilę na zastanowienie. 

Owady to gromada stawonogów. Co więcej, jest to najbardziej zróżnicowana pod względem gatunkowym gromada zwierząt. Tak, owady to zwierzęta. Występują w każdym środowisku lądowym, a wtórnie przystosowały się także do środowiska wodnego. Myślisz, że jako pierwsze do lotu przystosowały się ptaki? Otóż nie. Pionierami wśród zwierząt, które posiadły umiejętność aktywnego lotu były owady. 

Na ten moment opisanych i sklasyfikowanych zostało ponad milion gatunków owadów. A jak podają różne źródła, drugie tyle i więcej czeka jeszcze na odkrycie i opisanie. Do owadów zaliczamy między innymi: ważki, motyle, chrząszcze, modliszki, karaczany. 

Zobacz: Fajne imiona dla jaszczurek nasze TOP

Czy owady to zwierzęta? 

Czy owady to zwierzęta? Już z powyższego wynika, że tak. Zatem skąd te wątpliwości? Spójrzmy na różne definicje dotyczące owadów właśnie: 

  •  „owad – stworzenie o ciele składającym się z głowy, tułowia i odwłoka, mające trzy pary nóg, charakteryzujące się złożonym cyklem życiowym”
  • „owad – małe stworzenie zbudowane z segmentów, z wyodrębnioną głową, tułowiem […]” 
  • „zwierzę bezkręgowe z gromady o tej samej nazwie (Insecta), z typu stawonogów (Arthropoda), żyjące we wszystkich częściach świata i  w  najróżnorodniejszych środowiskach” 
  •  „owad – drobne zwierzę mające zazwyczaj dwie pary skrzydeł, np. mucha, komar”
  • „owad to małe stworzenie o  sześciu nogach, na  przykład mucha, motyl, mrówka, świerszcz […]” 

Zwróć uwagę, że w większości powyższych przypadków o owadach pisze się „stworzenia”. Dość ogólnikowo. W niektórych źródłach możemy przeczytać nawet o zaliczaniu owadów do robaków, choć z naukowego punktu widzenia robakami nazywamy głównie pasożyty ludzi i zwierząt. Co oznacza w takim razie termin „zwierzę”? Encyklopedyczne wyjaśnienie tego słowa jest dość obszerne, i co więcej uwzględnia owady, które należą do tej kategorii organizmów. Znaleźliśmy jednak inne próby zdefiniowania tego terminu:

  •  „zwierzę – istota żywa niebędąca rośliną, człowiekiem, ptakiem, rybą ani  owadem”
  • „zwierzę – każde żywe stworzenie z wyjątkiem człowieka” 

Czy owady to zwierzęta? Naukowy obraz świata, jak widać różni się od językowego. Może to właśnie z tych drobnych niejasności w naszym języku powstają tego typu rozważania? Chcemy jednak rozwiać na dobre twoje wątpliwości – dotychczas znana i uznawana klasyfikacja organizmów obowiązuje i zalicza owady do królestwa zwierząt.

Zobacz: Czy ryba to mięso – co za tym przemawia?

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły