Daddy Issues – co to znaczy? Objawy, symptomy, na czym polega

Daddy issues w dosłownym tłumaczeniu po polsku oznacza kompleks tatusia (funkcjonuje też tłumaczenie kompleks ojca). Nie mniej jednak, w języku polskim bardzo rzadko używa się rodzimej formy (tłumaczenie nie przyjęło się i ma jedynie pejoratywne konotacje). Daddy issues zwykle dotyczy kobiet, choć nie można całkowicie wykluczyć kompleksu tatusia u mężczyzn. U kobiet po prostu bardziej widoczne są jego objawy, więc najczęściej w kontekście zachowania kobiet wspomina się o nim. 

Najpewniej idea kompleksu ojca w dzisiejszym rozumieniu wywodzi się z teorii Zygmunta Freuda, który jako pierwszy wspomniał o nim w swojej psychoanalizie. 

O tym, jakie zachowania obejmuje, na czym polega i co to znaczy daddy issues przeczytasz poniżej. Wiedząc, co to daddy issues,  możesz pomóc samemu sobie lub komuś, kogo zachowania to przykłady na to, że cierpi na, po polsku mówiąc, kompleks tatusia. 

Daddy issues – co to znaczy? Tłumaczenie, po polsku

Kompleks tatusia, nazywany częściej z angielskiego daddy issues, to określenie, którego używa się, by wytłumaczyć albo usprawiedliwić czyjeś zachowania, najczęściej w związku (relacji) z drugą osobą.  

Daddy issues nie jest terminem naukowym ani sklasyfikowanym zaburzeniem. To, na czym polega, nie jest również określane jako jednostka chorobowa. Nie ma w związku z tym precyzyjnej definicji, która mówiłaby, co to znaczy daddy issues. Mimo tego wielu psychologów podaje, że mają pacjentów (głównie pacjentki), u których zauważają symptomy (objawy) daddy issues i pomagają im pozbyć się toksycznych zachowań, a także relacji, które z tego wynikają. 

Sprawdź: Przykładowe wpisy / życzenia do księgi pamiątkowej – co wpisać?

Daddy issues – symptomy, objawy, zachowania

Osoby dotknięte kompleksem tatusia mają problem z nawiązywaniem prawidłowych relacji z uwagi na to, że w dzieciństwie i młodości miały niepoprawną relację ze swoim ojcem.  Mogło zdarzyć się również tak, że ojciec był w ich życiu w ogóle nieobecny. Należy przy tym pamiętać, że kompleks ojca będzie wyglądać inaczej u sierot i inaczej u osób, które są z rozbitych rodzin. Szacuje się, że dzieci, których ojciec żyje, ale nie mają z nim dobrego kontaktu, częściej wykazują zachowania świadczące o posiadaniu, po polsku mówiąc, kompleksu ojca. 

To, jakie symptomy pojawiają się u osoby dotkniętej daddy issues wynika z tego, jak w przeszłości układały się jej relacje z ojcem. Jeśli jego zachowania względem dziecka były nieprawidłowe, czy zaburzone, relacja dziecka z mężczyzną w związku również może taka być. Zarówno relacja nazbyt opiekuńcza, jak i chłodna może stanowić podstawę do zaburzeń w dorosłym życiu. 

Wiele kobiet głośno mówi, że szuka mężczyzny innego niż ojciec, tymczasem wiąże się z kimś całkiem do niego podobnym. Na czym polega wybieranie partnera przez pryzmat ojca? Kobieta podświadomie może szukać kogoś identycznego, ponieważ w dzieciństwie uruchomiła mechanizmy obronne pozwalające jej koegzystować z taką osobą. Szuka relacji, na którą będzie umiała zareagować. 

Kompleks ojca może przejawiać się nie tylko w relacjach romantycznych, czy intymnych. Wśród negatywnych skutków braku ojca wymienia się także:

 • zachowania aspołeczne (wyobcowanie, introwertyzm),
 • niską samoocenę, 
 • agresję wobec otoczenia. 

Te zachowania częściej obserwuje się u chłopców wychowywanych przez samodzielne mamy niż u dziewczynek. 

Z kolei wśród zachowań typowych dla kobiet wychowywanych bez ojca wyróżnia się:

 • zaburzenia odżywiania,
 • samookaleczenia,
 • potrzebę uwagi ze strony mężczyzn skutkującą wczesną aktywnością seksualną,
 • bunt względem autorytetów,
 • trudności w nawiązywaniu relacji z obojgiem płci.

Swoją drogą, rola spoczywająca na matce wychowującej dziecko samodzielnie albo w dysfunkcyjnej rodzinie, jest ogromna. Choć często mówi się, że musi być jednocześnie i matką, i ojcem, nie będzie do końca w stanie wystąpić w obu tych rolach. Dziecko nie będzie chociażby widzieć, jak winny być zbudowane wzajemne relacje między rodzicami. Najczęściej będzie obserwować silną i zaradną matkę, która radzi sobie z przeciwnościami losu. Jest to jednak spowodowane jedynie tym, że ojca nie ma w ogóle. 

Daddy issues – na czym polega, na przykładach

Osoby wychowywane bez ojca albo z ojcem dysfunkcyjnym mogą mieć problem z określeniem właściwego zachowania o charakterze seksualnym. Objawiać się to będzie kłopotami z:

 • nawiązaniem intymnej relacji,
 • częstą zmianą partnerów,
 • rozpoczęciem życia seksualne we wczesnej młodości, bez psychicznej dojrzałości do tej roli.

Zdarza się również, że kobieta, która w przeszłości miała negatywną relację z ojcem, szuka w związku akceptacji. Może to skutkować obsesyjną zazdrością i chęcią kontrolowania partnera.  Kompleksy i niska samoocena czasami przekładają się na związek z partnerem, który całkowicie dominuje kobietę, osacza ją i odcina od środowiska zewnętrznego. 

Z drugiej strony symptomy daddy issues mogą być odmienne – młode dziewczyny wychowywane bez ojców szukają czasem bliskiej relacji ze starszym mężczyzną, który będzie opiekuńczy i skupiony na nich. 

Osoby, które mają świadomość, co to daddy issues, są w stanie w pewnym stopniu kontrolować własne zachowania, by budować zdrowe relacje oparte na partnerstwie. Niejednokrotnie swoje symptomy opisują i analizują w trakcie spotkań z psychoterapeutą. Ten może pomóc w  dokonywaniu właściwych wyborów i w jakimś stopniu złagodzić objawy daddy issues. Przepracowanie w trakcie rozmowy ze specjalistą własnych lęków i przekonań pomoże lepiej funkcjonować i wieść jakościowe życie. Warto poznać przykłady własnych zachowań, o których można powiedzieć, że motywowane są relacją z ojcem, i spojrzeć z dystansem na to, czy można je zmienić. 

Damian Kwaczyński
Damian Kwaczyński
Inżynier mechaniki, przyszły ojciec Julki.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły