Czy warto wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego

Wyrok nakazowy zapada na posiedzeniu sądu bez udziału stron. Jeśli w sprawie prowadzone było dochodzenie i trafiła ona do sądu, ten może ją rozpoznać i na podstawie zgromadzonych dowodów wydać wyrok. Procedura ma na celu odciążenie sądów od licznych spraw, które rozpatrywane są miesiącami z uwagi na stopień zawiłości. 

Wyrok nakazowy zawsze jest wyrokiem skazującym. Karą może być grzywna lub ograniczenie wolności. W sądzie nie może zapaść wyrok skazujący na odbywanie kary w więzieniu. Decyzja sądu dostarczana jest stronom listownie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu. Oskarżony i pokrzywdzony mogą wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od dostarczenia decyzji sądu. Wtedy taki wyrok traci moc, a sprawa rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

Sąd może wydać wyrok nakazowy, gdy zachodzą następujące przesłanki:

  • w sprawie przeprowadzono dochodzenie
  • materiał dowodowy jest zdaniem sądu kompletny i można na jego podstawie wydać sprawiedliwy wyrok
  • możliwe jest orzeczenie kary grzywny (w wysokości do 200 stawek dziennych albo do 200 000 zł) lub ograniczenia wolności – wyrok nakazowy nie może być wyrokiem skazującym na pozbawienie wolności

Czy warto wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego? O tym, kiedy to w ogóle się nie opłaca i jak powinien wyglądać wniosek (wzór) i jego uzasadnienie przeczytasz poniżej. 

Zobacz: Promise ring, czyli pierścionek przedzaręczynowy – co to? Czy warto?

Sprzeciw od wyroku nakazowego – czy warto go wnieść?

To, czy warto wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego, najlepiej skonsultować z adwokatem. Są sytuacje, w których lepiej przyjąć wyrok sądu, bo podczas rozprawy, sąd może wydać mniej korzystny wyrok. Po wniesieniu sprzeciwu sprawa będzie rozpatrywana na nowo i sędzia nie będzie uwzględniać wyroku nakazowego, który zapadł wcześniej. 

W każdej sytuacji wniesienie sprzeciwu oznacza, że wyrok nakazowy traci moc. To sytuacja, od której nie ma już odwrotu. 

Z punktu widzenia oskarżonego, można wyróżnić kilka przyczyn, przez które warto złożyć wniosek – sprzeciw od wydanego wyroku:

  • gdy oskarżony chce odwlec w czasie wykonanie wyroku 

Po wniesieniu sprzeciwu musi być wyznaczony termin rozprawy i sprawa będzie zaczynać się od początku, w tym czasie oskarżony oczekuje na wyrok. Z tego korzystają np. zawodowi kierowcy, którzy nie chcą tracić z dnia na dzień uprawnień i udaje im się odwlec to w czasie. 

Źródło: pixabay.com
  • gdy okoliczności czynu, które uwzględnił sąd, budzą wątpliwości i po ich rozpoznaniu wyrok będzie bardziej korzystny dla oskarżonego 

Jeśli zdaniem oskarżonego zasądzona grzywna jest zbyt wysoka albo ograniczenie wolności niewspółmierne do czynu, warto zaskarżyć wyrok. Zdarza się, że sąd po zapoznaniu się ze stanowiskiem oskarżonego umarza postępowanie lub zasądza niższą karę. 

Uwaga! Jeśli decyzja sądu będzie mniej korzystna niż wyrok nakazowy, nie ma możliwości do niego wrócić. Wniesienie sprzeciwu skasowało go bezpowrotnie. Dlatego każdorazowo należy rozważyć, czy warto wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego. 

  • gdy rozstrzygnięcie jest niezgodne z prawem i jest to niekorzystne dla oskarżonego

Jeśli rozstrzygnięcie jest niezgodne z prawem, ale oskarżony je przyjmuje, nie warto wnosić sprzeciwu. Wyrok przy braku wniesienia sprzeciwu staje się prawomocny bez względu na to, czy jest zgodny z prawem, czy nie. 

Sprzeciw od wyroku nakazowego – jakie uzasadnienie, wzór wniosku

Sprzeciw od wyroku nakazowego może wnieść każda ze stron. Nie istnieje żaden wzór wniosku, który należy w tej sytuacji przesłać do sądu. Pismo nie musi zawierać uzasadnienia ani powoływać się na konkretne przepisy. To tylko formalność, która kasuje wyrok nakazowy i kieruje sprawę do rozpatrzenia przed sądem. 

Wystarczy, że wniosek zawiera informacje na temat tego, od którego wyroku nakazowego strona chce się odwołać. Uzasadnienie wniosku niczego nie zmieni. Warto pamiętać, że sprawa trafia do innego sędziego. Sędzia, który wydał wyrok nakazowy, wyłączony jest z orzekania. 

Co ważne, jeśli wyrok nakazowy dotyczył kilku osób, każda musi wnieść z osobna sprzeciw. 

Zobacz: Kiedy brać magnez rano czy wieczorem – czy warto?

Damian Kwaczyński
Damian Kwaczyński
Inżynier mechaniki, przyszły ojciec Julki.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły