Czy za długi można iść do więzienia?

Ostatnie dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny (za 2021 rok) informują, że ilość dłużników w Polsce przekroczyła już 2,4 miliona osób. Zaległe należności za nieuregulowane raty kredytów bankowych czy niezapłacone rachunki wynoszą 44,4 miliarda złotych. W tej sytuacji z pewnością wiele osób, które borykają się z problemem spłaty długów, zastanawia się, czy grozi im z tego tytułu odpowiedzialność karna. Sprawdźmy to.

Z artykułu dowiecie się, czy za długi można iść do więzienia. Wyróżnimy różne formy zobowiązań, dlatego sprawdzimy, czy za niespłacone pożyczki można iść do więzienia, czy za długi w urzędzie skarbowym można iść do więzienia, czy za długi komornicze można iść do więzienia oraz czy za kredyty można iść do więzienia.

Zobacz: Rogal DDL — twarz, bez kominiarki, w więzieniu, nie żyje, co z nim, wiek

Jakie mogą być długi?

Istnieją różne określenia długu czy może bardziej dłużnika, który go zaciągnął. Wszystko zależy od konkretnej nomenklatury, prawniczej bądź finansowej, którą będziemy się posługiwać. Nie bez znaczenia są też określenia, jakie dany znawca tematu, przyjął na potrzeby swojego rozpoznania tematu. Odpowiadając na pytanie, czy za długi można iść do więzienia w artykule skupimy się na długach związanych z niepłaceniem podatków, komorniczymi i kredytowymi.

Czy za długi można iść do więzienia? 

Co do zasady nie. W polskim systemie legislacyjnym nie istnieje osobny zapis, który mówiłby, że ktoś, kto posiada długi, podlega karze więzienia. Od tej reguły istnieją jednak pewne odstępstwa. Wszystko zależy albo od specyfiki danego zadłużenia, albo od momentu, w jakim zaciągnęliśmy konkretne zobowiązanie spłaty czegoś. W dalszej części tekstu uszczegółowimy tę kwestię. 

Czy za długi w urzędzie skarbowym można iść do więzienia?

Czy za długi w urzędzie skarbowym można iść do więzienia? Tak. Ale tylko wówczas, gdy z brakiem zapłaty wiąże się przesłanka opisana w artykule 54 Kodeksu karnego skarbowego. W paragrafie pierwszym głosi ona, że osoba, która uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia należytemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, co powoduje narażenie swojego podatku na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych bądź karze pozbawienia wolności lub obu tym karom jednocześnie.

Co grozi za niespłacone długi? 

Czy za kredyty można iść do więzienia? Nie. Za sam brak ich spłaty nie. Jednak to, w jaki sposób zawieramy dane zobowiązanie finansowe może implikować odpowiedzialność karną. Wszystko zależy od sytuacji, gdy w trakcie zawierania pożyczki posługujemy się fałszywymi dokumentami, co świadczy o chęci oszustwa bądź wyłudzenia. Dlatego to, czy za niespłacone pożyczki można iść do więzienia zależy nie tyle od samego braku spłaty, co od okoliczności ich niespłacania.

Z prawnego punktu widzenia tę kwestię reguluje artykuł 297 Kodeksu karnego, który mówi, że karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat podlega każdy, kto aby otrzymać dla siebie albo kogoś innego między innymi dotację, gwarancje, kredyt, poręczenie, pożyczkę pieniężną czy subwencję, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę dokument. Zatem czy za kredyty można iść do więzienia? Tak, ale tylko wówczas, gdy posługujemy się fałszywymi dokumentami.

Mężczyzna podpisujący dokumenty

A czy za długi komornicze można iść do więzienia? Tak. Odpowiedzialność karna grozi każdemu dłużnikowi, który zataja posiadany majątek przed egzekucją komorniczą. Artykuł 300 Kodeksu karnego mówi, że do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat może trafić osoba, której grozi niewypłacalność bądź upadłość, a która udaremnia albo uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela poprzez darowanie, niszczenie, usuwanie, ukrywanie, zbywanie swojego majątku. Co ważne, w sytuacji gdy przedstawione wyżej działania dłużnika narażają na szwank wielu wierzycieli, to kara pozbawienia wolności jest surowsza i wyniesie wówczas od 6 miesięcy do 8 lat. Zatem czy za długi komornicze można iść do więzienia? Tak, ale tylko wtedy, gdy nieuczciwie ukrywamy swoje środki finansowe.

Z artykułu można było dowiedzieć się, czy za długi można iść do więzienia. Wyodrębniliśmy tutaj kwestię związane z pytaniami, czy za niespłacone pożyczki można iść do więzienia, czy za długi w urzędzie skarbowym można iść do więzienia oraz czy za kredyty można iść do więzienia.

Zobacz: Szpaku – wzrost, wiek, więzienie, rodzina, dziewczyna, życie prywatne

Damian Kwaczyński
Damian Kwaczyński
Inżynier mechaniki, przyszły ojciec Julki.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły