Petycja o zmianę nauczyciela – wzór, procedura, argumenty, uzasadnienie

Zmiana nauczyciela to skomplikowana procedura. Nawet jeśli rodzice mają konkretne argumenty, a petycja o zmianę nauczyciela ma uzasadnienie, czeka ich batalia ze szkołą. Zazwyczaj dyrektorzy szkół bronią pedagogów, których zatrudniają. Zaś przyznając rację rodzicom, poniekąd przyznaliby się też do błędu. Ponadto dziś w wielu szkołach brakuje nauczycieli, więc znalezienie kogoś nowego, szczególnie w trakcie roku szkolnego, bywa niemożliwe. 

Zobacz: Jak wykonać plakat ekologiczny?

Petycja o zmianę nauczyciela – wzór

Nie istnieje żaden wzór dokumentu, który należy wypełnić i oddać w szkole. Każdy wniosek należy przygotować indywidualnie. Najważniejszym jest, by zawrzeć w nim jak najwięcej rzeczowych argumentów, które przemawiają za zmianą nauczyciela. Lepiej nie przesadzać i nie mijać się z prawdą. Jeśli okaże się, że słabe stopnie mają u tego nauczyciela uczniowie, którzy wagarują, a nie cała klasa, prawda szybko wyjdzie na jaw.

Petycja o zmianę nauczyciela powinna być podpisana przez jak największą liczbę rodziców. Najlepiej, by wszyscy rodzice zdecydowali się ją podpisać. Jednomyślność zadziała jak dodatkowe uzasadnienie. 

Petycja o zmianę nauczyciela – procedura

Kiedy dyrektor otrzyma wniosek z prośbą o zmianę nauczyciela, najczęściej rozpatruje go negatywnie. Wynika to z kilku powodów:

 • rok szkolny (siatka zajęć) są już zorganizowane i nie ma zbyt wielu możliwości, by to zmieniać,
 • żaden dyrektor nie przyzna się, że ma słabą kadrę,
 • zatrudnienie nowego nauczyciela jest bardzo trudne przez brak pedagogów na rynku (niskie płace i prestiż zawodu),
 • szkoła nie chce tworzyć precedensu.
Źródło: jakwyjsczdlugow.pl/petycja-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc/

Kiedy rodzice otrzymają od dyrekcji negatywną odpowiedź na swój wniosek, mają inne wyjście. Mogą zwrócić się do dyrekcji z prośbą o ocenę pracy nauczyciela. To powoduje wszczęcie procedury, w czasie której dyrektor musi szczegółowo przyjrzeć się temu, jak nauczyciel prowadzi lekcje. 

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i wydawana jest po 3 miesiącach. Dyrektor bierze w niej pod uwagę ocenę rady pedagogicznej, może też wziąć pod uwagę opinię samorządu uczniowskiego. Na jej podstawie nauczycielowi przyznawana jest:

 • ocena wyróżniająca,
 • ocena bardzo dobra,
 • ocena dobra,
 • ocena negatywna.

Tylko ocena negatywna to powód do zmiany  nauczyciela. Jeśli rodzice nie zgadzają się z wydaną przez dyrektora oceną, mogą napisać podobny wniosek i skierować go bezpośrednio do kuratorium. 

Zobacz: 30 lutego wracamy do szkoły – o co chodzi z tym żartem?

Petycja o zmianę nauczyciela – argumenty, uzasadnienie

Rodzice, którzy przygotowują wniosek o zmianę nauczyciela, muszą mieć konkretne argumenty, które przemawiają za tym, że zmiana jest konieczna. Uzasadnienie musi mieć charakter merytoryczny, nie może odwoływać się do tego, że uczniowie tak chcą. 

Przykładowe argumenty:

 • nauczyciel jest nieprzygotowany do zajęć i zamiast prowadzić lekcje, włącza uczniom film, każe samodzielnie czytać materiał z książki,
 • na lekcji materiał omawiany jest częściowo, na sprawdzianach pojawiają się inne zagadnienia,
 • uczniowie są dyskryminowani i obrażani na lekcji (np. nauczyciel wyzywa słabszych uczniów),
 • praca na lekcji jest niezorganizowana – nauczyciel spóźnia się, często wychodzi w czasie zajęć,
 • zajęcia są nieefektywne – nawet najlepsi uczniowie w klasie u tego nauczyciela mają bardzo słabe stopnie

Zdarza się też, że rodzice proszą o zmianę nauczyciela, bo jest często nieobecny. Jeśli nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, dyrektor ma obowiązek zorganizować uczniom zajęcia dydaktyczne z innym pedagogiem. Nie może być tak, że w czasie długotrwałej nieobecności matematyka, zastępstwa z uczniami prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego albo religii. Szkoła musi zapewnić uczniom realizację programu nauczania i zatrudnić nauczyciela na umowę na zastępstwo. To nie jest łatwe, ale szkoła musi to gwarantować.

Jeśli tego nie robi, rodzice powinni złożyć do dyrekcji wniosek nie tyle o zmianę nauczyciela, ile o zapewnienie realizowania programu nauczania. Każdorazowo należy dopilnować, by wniosek wpisany był do dziennika korespondencji w sekretariacie. Wtedy dyrekcja ma obowiązek odpowiedzieć na petycję pisemnie. 

Zobacz: Chodzenie bez stanika do szkoły – za i przeciw

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły