W jakich językach została napisana Biblia i kiedy?

Biblia to zbiór świętych ksiąg. Są one bardzo ważne dla każdego praktykującego chrześcijanina. W jakich językach zostały spisane te święte księgi? Kiedy dokładnie się to wydarzyło? Jakie okoliczności temu towarzyszyły? Z czego składa się Biblia? Pytań jest wiele, dlatego czas poznać merytoryczne odpowiedzi.

Zobacz: Ile osób ma zielone – niebieskie czy piwne oczy?

W jakich językach została napisana Biblia?

Eksperci od tej dziedziny czasami sprzeczają się ze sobą na temat tego zagadnienia. W związku z tym osoby szukające odpowiedzi na pytanie, w jakich językach została napisana Biblia, czasami natrafiają na rozbieżne fakty. Warto zatem korzystać wyłącznie ze sprawdzonych książek, czy portali internetowych, które są gwarantem rzetelnych, zweryfikowanych informacji. Analizę tego tematu trzeba rozpocząć od wyjaśnienia, że Biblia składa się łącznie z 73. świętych ksiąg. Jak wygląda dokładny podział? Chodzi o 46 księgi Starego Testamentu (w ich skład wchodzą m.in. Księga Rodzaju, Księga Kapłańska, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Ozeasza, Księga Abdiasza, Księga Habakuka, Księga Zachariasza, Księga Psalmów, Księga Hioba, czy Księga Koheleta). Do tego dochodzi 27 ksiąg zaliczanych do Nowego Testamentu. Tutaj warto wyszczególnić m.in. cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana), Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła (w tym List do Rzymian, List do Efezjan, List do Kolosan, List do Filemona), Listy Powszechne, a także Apokalipsę św. Jana. Pewną ciekawostką jest fakt, że tytuły ksiąg biblijnych zazwyczaj są związane z osobami tłumaczy lub kopistów. Wobec powyższego osoby wyszczególnione w tytułach niekoniecznie muszą być autorami.

Dobrze, ale w jakich językach została napisana Biblia? Jak to wygląda w przypadku Starego Testamentu? 39 ksiąg powstało przy zastosowaniu języka hebrajskiego. Historycy zaznaczają, że w pewnych fragmentach dostrzegli naleciałości aramejskie. Jak już wiesz, Stary Testament składa się w sumie z 46. ksiąg. Pozostałe siedem zostało spisanych w języku greckim. Warto dodać, że niektórzy określają je jako „księgi deuterokanoniczne”. Czyli takie, które są kwestionowane pod kątem przynależności do kanonu biblijnego. W tym gronie znajdują się zaś Księga Judyty, Księga Mądrości, Księga Tobiasza, Księga Barucha, Księga Syracha, 1 Księga Machabejska i 2 Księga Machabejska.

Źródło: pixabay.com

Rozwiązując zagadnienie dotyczące tego, w jakich językach została napisana Biblia, trzeba także odnieść się do Nowego Testamentu. Tutaj sprawa jest mniej skomplikowana. Wszystkie 27 ksiąg zostało bowiem napisanych przy zastosowaniu języka greckiego.

Zobacz: Czy Święty Mikołaj istnieje naprawdę w Polsce i na świecie?

Kiedy powstała Biblia?

Proces tworzenia wszystkich świętych ksiąg, które w tym momencie składają się na cały Stary Testament, był bardzo czasochłonny i długofalowy. Według wielu danych historycznych, najstarsze fragmenty dotyczą około X wieku p.n.e. (przed naszą erą). Były to jednak dopiero początki. Tak na dobrą sprawę zdecydowana większość zapisków, które potem weszły do Starego Testamentu, powstała w okresie od V wieku p.n.e. do II wieku p.n.e. Tymczasem ostateczny kanon został ustalony dopiero pod koniec I wieku n.e. (naszej ery). Z tego wychodzi, że wszystko trwało minimum kilkaset lat. Historycy zaznaczają, że do kanonu Starego Testamentu wchodziły zaś tylko te teksty, które można było w mniejszym lub większym stopniu powiązać z działaniami Boga.

Nowy Testament powstał zdecydowanie szybciej. Proces jego tworzenia nie był zatem aż tak bardzo rozciągnięty w czasie. Fakt, Nowy Testament składa się „tylko” z 27. ksiąg. Warto jednak zauważyć, że praktycznie wszystkie powstały w drugiej połowie I wieku n.e. „Najmłodsze” teksty pochodzą zaś z okresu II wieku n.e.

W jaki sposób powstała Biblia?

Zagadka odnosząca się do tego, w jakich językach została napisana Biblia, została rozwiązana. W jakich okolicznościach były zaś spisywane święte księgi? Przyjmuje się, że pierwszym autorem Biblii był Mojżesz. Potem lud izraelski otrzymał zadanie polegające na zebraniu poszczególnych ksiąg. Ważne było także staranne przechowywanie zapisków. Sporą rolę odegrała tutaj także reforma religijna, która została wprowadzona w VII wieku p.n.e. przez króla Jozjasza. Według historyków, to ona na dobre rozpoczęła proces formowania kanonu Starego Testamentu w praktyce. Nowy Testament mógł już zaś bazować na zapiskach odnoszących się do życia Jezusa Chrystusa, jego nauk, poglądów i dokonywanych cudów.

Zobacz: Od ilu lat jest saga Zmierzch?

Damian Kwaczyński
Damian Kwaczyński
Inżynier mechaniki, przyszły ojciec Julki.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły