Atencja, co to znaczy – kim jest atencjusz?

W 2017 roku słowo atencja zostało zgłoszone do plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Od tego czasu atencja czy nazywanie kogoś atencjuszem stało się normą w naszym codziennym słowniku. Starsi być może unoszą brwi ze zdziwieniem, a inni nie mają problemu ze zrozumieniem: szukać atencji, co to znaczy?

Zobacz: Co to znaczy za pobraniem?

Atencja, co to znaczy?

Definicja słownikowa zestawiona z tym, w jaki sposób obecnie używa się słowa “atencja”, może być nieco myląca. Dawniej słowo to było ściśle związane z wychowaniem i właściwym zachowaniem, gdyż oznaczało okazywanie komuś respektu. Jeżeli ktoś, odnosi się do kogoś z atencją, oznacza to, że darzy go szacunkiem. Słowo atencja, co to znaczy, również odnosiło się do uważności, otaczania kogoś opieką, nadzorem, poświęcania mu właściwej troski. Wskazane wyjaśnienie jest już bliższe temu, jak obecnie używa się słowa “atencja”. Co to znaczy współcześnie? 

Zapewne dla wielu nie będzie to zaskoczenie, że to, w jaki sposób obecnie stosuje się wyraz atencja oraz to, kim jest atencjusz, wyznacza nam język angielski. Attention, bo o ten angielski rzeczownik chodzi, oznacza zainteresowanie, uwagę i to właśnie w tym, zawężonym sensie, definiujemy to, kim jest atencjusz i jak obecnie rozumiemy, co to znaczy.

Szukać atencji, co to znaczy?

Atencja, co to znaczy obecnie, bardzo często nabiera negatywnego wydźwięku. Szczególnie, gdy mówimy, że ktoś szuka atencji. Taka osoba w nadmierny sposób stara się przykuć uwagę otoczenia. Dla atencjusza lub atencjuszki nie ma znaczenia, czy odbiór jej zachowania będzie pozytywny, czy negatywny. To, co jest istotne, to uzyskanie atencji – uwagi. Szukać atencji, co to znaczy, to po prostu dokładanie wszelkich starań, aby być w centrum zainteresowania.

Źródło: facebook.com/Slownikpolskopolski/

Warto w tym miejscu podkreślić, że sama potrzeba bycia wysłuchanym, zauważonym czy docenionym, nie są same w sobie złe lub niewłaściwe. Wręcz przeciwnie. Jest to naturalna potrzeba, na którą zresztą wskazuje Abraham Maslow w swojej znanej piramidzie. Tam tuż pod potrzebą “samorealizacji”, znajduje się potrzeba  “uznania i prestiżu”. W tym przypadku atencja, co to znaczy w tej hierarchii, odnosi się do poczucia własnej wartości, które jest budowane również na podstawie ocen innych osób. Mieści się w niej chęć bycia akceptowanym i chwalonym. Chęć zdobywania osiągnięć, które zostaną zauważone. Dosięgnięcia wymarzonego statusu i respektu.

Zobacz: Kacap co to znaczy – obraźliwe dla Rosjan

Zgoła innym przypadkiem są osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nieustannie musiały szukać atencji. Co to znaczy? Może to być po prostu cecha charakteru, ale również może świadczyć o jakichś problemach natury psychologicznej. “Szukać atencji”, co to znaczy dla takiej osoby? Nazywając kogoś typowym atencjuszem, mamy na myśli kogoś, kto ponad wszystko chce zaskarbić sobie aprobatę i uznanie towarzystwa, w jakim aktualnie przebywa. Stwierdzenie, że ktoś szuka atencji, ma zdecydowanie wydźwięk negatywny i wskazuje na uporczywy sposób, w jaki dana osoba stara się zwrócić na siebie uwagę.   

Jak wygląda szukanie atencji?

“Szukać atencji”, co to znaczy i jak wygląda, zapewne dla każdego może być nieco inne. Bez wątpienia da się jednak zaobserwować, że celem tego typu zachowań jest bycie w centrum uwagi. Osoba, która nadmiernie potrzebuje atencji może często zachowywać się w sposób wyolbrzymiony, nieraz wręcz teatralny. Może prowokować tym, co mówi lub jak wygląda. Wypowiedzi takiej osoby są nacechowane emocjonalnie. Bywa też tak, że w poszukiwaniu uznania, taka osoba będzie co chwila zmieniać swoje zdanie, tylko po to, by otoczenie mogło jej przyklasnąć.   

W dążeniu do spełnienia swojej potrzeby, atencjusze potrafią być nieraz bardzo uciążliwi, a czasem wręcz napastliwe. Zdarza się, że chęć zaspokojenia uwagi, prowadzi do nadmiernego przekraczania granic drugiej osoby, zmniejszania dystansu w relacjach interpersonalnych, czy stawiania innych w nieprzyjemnych sytuacjach. Jeśli atencjusz nie otrzyma oczekiwanego zainteresowania, dyskomfort może być u niego tak silny, że może to doprowadzić nawet do agresji. Jest to jednak skrajny przypadek. 

Źródło: pixabay.com

Warto pamiętać, że takie zachowania bardzo często mają podłoże psychologiczne i wynikają z różnych nieprzepracowanych kłopotów z dzieciństwa, niewłaściwie budowanych relacji z otoczeniem lub też po prostu takich zaburzeń, jak osobowość histrioniczna, narcystyczna czy borderline.

Atencja synonimy

Szukając odpowiednich synonimów do atencji i atencjusza, warto mieć na uwadze, do jakiego znaczenia się odnosimy. Czy chodzi nam o słowo “atencja”, co to znaczyło dawniej, czy może to, co dziś mamy na myśli. 

Zobacz: Promise ring, czyli pierścionek przedzaręczynowy – co to? Czy warto?

Do pierwotnego znaczenia odsyłają nas takie słowa jak: szacunek, uznanie, respekt, poszanowanie. Możemy je spotkać w takich wyrażeniach jak: darzyć kogoś szczególną atencją, cieszyć się małą atencją, domagać się wielkiej atencji.

To ostatnie wyrażenie zdaje się najbliższe temu, jak dzisiaj używamy słowa atencja, gdyż odnosi się ono do zaspokojenia potrzeby uznania. Synonimy do słowa “atencja”, co to znaczy dla nas współcześnie, to: uwaga, zainteresowanie, skupienie.

Potrzeba uznania i akceptacji jest zupełnie normalna i naturalna. Każdy potrzebuje słów pochwały i poczucia, że jest się zauważonym. Nie niepokójmy się więc, gdy od czasu do czasu odezwie się w nas głos atencjusza. Tak długo, jak inni nie przełykają nerwowo śliny na myśl o spotkaniu z nami lub nie przewracają oczami, słuchając kolejnej naszej historii, wszystko jest w porządku.

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły