Czy zachowanie wlicza się do średniej i do czerwonego paska?

Ocena z zachowania wystawiana jest zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 22 lutego 2019 roku, począwszy od klasy czwartej, uczeń może mieć zachowanie:

  • wzorowe,
  • bardzo dobre,
  • dobre,
  • poprawne,
  • nieodpowiednie, 
  • naganne. 

Czy zachowanie wlicza się do średniej? A może raczej, czy ocena z zachowania wlicza się do średniej? Dziś odpowiadamy na te pytania i sprawdzamy też, na jakiej podstawie i przez kogo wystawiana jest ocena z zachowania dla każdego ucznia. 

Zobacz: Tutore.eu – opinie, forum, co to jest, rezygnacja, cennik

Czy zachowanie wlicza się do średniej w szkole podstawowej? 

Odpowiadając na pytanie, czy ocena z zachowania wlicza się do średniej, możemy od razu powiedzieć jednoznacznie: nie. Jeśli jednak uczeń chce otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, czyli potocznie czerwonym paskiem, musi mieć minimum zachowanie bardzo dobre. Tak mówi wspomniane wyżej rozporządzenie. 

W praktyce zatem uczeń, który uzyska średnią 4,75, ale ocenę z zachowania niższą niż bardzo dobrą, otrzyma świadectwo bez wyróżnienia. 

W niektórych szkołach średnich podczas rekrutacji dyrektorzy biorą pod uwagę także ocenę z zachowania. Zatem uczniowie ósmej klasy poza dobrymi stopniami, muszą zwracać uwagę także na to, by na koniec roku otrzymać wysoką ocenę za zachowanie. 

Źródło: East News fot. Karolina Misztal

Już wiemy, czy ocena z zachowania wlicza się do średniej, sprawdźmy zatem kto i na jakich zasadach ją wystawia. O tym piszemy w następnym akapicie. 

Zobacz: Mam 8 / 9 lat i jestem w ciąży – szokujące tematy na Zapytaj

Czy zachowanie wlicza się do czerwonego paska w liceum? 

Podobnie jak w przypadku szkoły podstawowej, także w szkole średniej zachowanie nie jest elementem średniej. Ocena z zachowania nie ma też wpływu na promocję do kolejnej klasy. Jednocześnie tak samo jak w podstawówce, bez zachowania minimum bardzo dobrego, uczeń nie otrzyma świadectwa z wyróżnieniem. 

O ocenie z zachowania decyduje wychowawca po zasięgnięciu opinii grona pedagogicznego, uczniów klasy i samego zainteresowanego. 

Ogólnie o tym, za co wystawiana jest ta ocena mówi rozporządzenie MEN. Wlicza się w nią m.in.:

  • dbałość o dobre imię szkoły, a także ojczystego języka (w szerokim ujęciu chodzi o kulturę osobistą),
  • godne zachowanie w szkole i poza nią,
  • szacunek do społeczności szkolnej. 

Szczegóły i sposób oceniania (np. punktowy) precyzuje Statut szkoły. Każda szkoła musi posiadać taki dokument – wymóg ten stawia przed placówkami oświatowymi ustawa Prawo Oświatowe. 

Co w sytuacji, kiedy wystawione oceny nie odpowiadają rodzicom i uczniowi? Mimo że każdy zna odpowiedź na pytanie, czy ocena z zachowania wlicza się do średniej, czasem i tak rodzice chcą ją zmienić. 

Rodzicom i uczniowi przysługuje możliwość odwołania zarówno od oceny przedmiotowej, jak i od oceny z zachowania. Muszą to zrobić w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktycznych. W praktyce mają więc zwykle 4 dni. 

W takiej sytuacji dyrektor powołuje komisję, która będzie ustalać na nowo ocenę. W przypadku oceny przedmiotowej uczeń będzie musiał napisać sprawdzian oceniający jego wiedzę. W przypadku oceny z zachowania komisja ustali ją na nowo, biorąc pod uwagę zastrzeżenia wnoszących odwołanie. 

Ocena wystawiana przez komisję nie może być niższa od tej na świadectwie. Może być jej równa (czyli komisja je nie zmieni) bądź wyższa. 

Zobacz: Obraźliwe przezwiska – śmieszne, dla kolegi i chłopaka, po angielsku

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły